ABOUT NIMIS FRIENDS / OM NIMIS VÄNNER

What We Do
Vad Vi Gör

Nimis Friends is a non-profit organization established to be the caretaker of Nimis and Arx.

Nimis Vänner är en ideell organisation etablerad för att vara förvaltare för Nimis och Arx.


Nimis Friends is a non-profit organization established to be the caretaker of Nimis and Arx.

Lars Vilks spent a lifetime building, rebuilding and maintaining the sculptures. Weather, wind and vandalism were his adversaries. The sculptures were set on fire on numerous occasions. The fierce winter storms sometimes destroyed what had been built.

The increasing numbers of visitors, presently more than 50,000 guests make their way to Ladonia every year to climb, crawl and walk in an on the sculptures make continued supervision and maintenance of them necessary.

To do this we have membership and donations. For a small amount of money, you can contribute to the unique art and the the legacy of Lars Vilks.

Membership is open for everyone, individuals and corporations. Membership fees will be kept low to make it possible for many people to who sees Nimis and Arx as important symbols for free speech and freedom of expression to take part in that movement.

Members will receive annual updates of the development of the site of Nimis and Arx.

Members will also be able to take part in the annual online meeting.

The founding interim board of Nimis Friends are:

  • Nils Hyllienmark, 65, lawyer, interim chairperson
  • Fredrik Larsson, 59, Minister of Art & Jump, director
  • Dan Jonsson, 59, art critic, director
  • Krister Thelin, 75, senior judge (ret.).

The board can be reached by e-mail info@nimisfriends.org

Nimis Friends is registered as a non-profit organization, reg no. 8023538-4069

Nimis Friends (Nimis Vänner) är en ideell organisation etablerad för att vara förvaltare för Nimis och Arx.

Lars Vilks ägnade en livstid åt att bygga, bygga om och underhålla skulpturerna. Väder, vind och vandalism var hans motståndare. Skulpturerna sattes i brand vid ett flertal tillfällen. De hårda vinterstormarna förstörde ibland det som byggts.

Det ökande antalet besökare, för närvarande mer än 50 000  tar sig till Nimis i Ladonien varje år för att klättra, krypa och gå i och på skulpturerna gör fortsatt tillsyn och underhåll av dem nödvändigt.

För att göra detta har vi medlemskap och donationer. För en liten summa pengar kan du bidra till unik konst och bevarandet av arvet efter Lars Vilks.

Medlemskapet är öppet för alla, privatpersoner och företag. Medlemsavgifterna kommer att hållas låga för att göra det möjligt för många människor som ser Nimis och Arx som viktiga symboler för yttrandefrihet att ta del av den rörelsen.

Medlemmar kommer att få årliga uppdateringar av utvecklingen av webbplatsen för Nimis och Arx.

Medlemmar kommer också att kunna delta i det årliga online-mötet.

Den grundande interimsstyrelsen för Nimis Friends är:

  • Nils Hyllienmark, 65, advokat, interimistisk ordförande
  • Fredrik Larsson, 59, Konst & hoppminister, direktör
  • Dan Jonsson, 59, konstkritiker, regissör
  • Krister Thelin, 75, f d hovrättslagman.

Styrelsen kan nås på e-post info@nimisfriends.org

Nimis Friends är registrerad som en ideell organisation, reg nr. 8023538-4069

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more about our Cookie Policy