Medlemskap för företag 2023 / Corporate membership 2023

350 kr

Category:

Genom ditt medlemskap bidrar du aktivt till underhållet av Nimis och Arx. Tillsammans med övriga medlemmar i Nimis Vänner håller du Lars Vilks minne levande, hans insats för konsten och vår förståelse av oss själva i konsten, för yttrandefriheten och viljan att se den andre och oss själva.

Förutom att bekosta underhållet det kontinuerliga underhållet av Nimis och Arx, hoppas föreningen också att kassan räcker till en symbolisk gåva som visar ditt medlemskap och ditt stöd för.

På samma sätt som i vilken förening som helst kommer du att bjudas in till årsmöte. Med den skillnaden att mötet hålls på nätet.

Vi ser fram mot ditt engagemang!

 

Through your membership you actively contribute to the maintenance of Nimis and Arx. Together with the other members of the Nimis friends, you keep alive the memory of Lars Vilks, his contribution to art and our understanding of ourselves in art, to freedom of expression and the will to see the other and ourselves.

In addition to paying for the ongoing maintenance of Nimis and Arx, the association also hopes that the treasury will be sufficient for a symbolic gift that shows your membership and your support for.

As in any association, you will be invited to the annual meeting. With the difference that the meeting will be held online.

We look forward to your involvement!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more about our Cookie Policy