BEVARA NIMIS FÖR FRAMTIDEN // PRESERVING NIMIS FOR THE FUTURE

Nimis Friends

Vårt uppdrag är att skydda och bevara Nimis och Arx till
se till att de kan uppskattas och njutas i årtionden framöver.
Our mission is to protect and preserve Nimis and Arx to
ensure they can be appreciated and enjoyed for decades to come.

Nimis är tänkt att avnjutas, och vi håller det säkert

Det ökande antalet besökare, för närvarande mer än 50 000 gäster tar sig till Ladonia varje år för att klättra, krypa och vandra i skulpturerna Nimis och Arx gör fortsatt tillsyn och underhåll av dem nödvändigt. För att stödja vårt underhålls- och bevarandearbete erbjuder Nimis Friends medlemskap och tar emot donationer. För en liten summa pengar kan du bidra till den unika konsten och bevara arvet efter Lars Vilks.

Nimis is meant to be enjoyed, and we keep it safe

The increasing numbers of visitors, presently more than 50,000 guests make their way to Ladonia every year to climb, crawl and walk in an on the sculptures Nimis and Arx make continued supervision and maintenance of them necessary. To support our maintenance and preservation efforts, Nimis Friends offers memberships and accepts donations. For a small amount of money, you can contribute to the unique art and preserve the legacy of Lars Vilks.

Bevarande / Maintenance


Håller Nimis i gott skick och säkert för besökare // Keeping Nimis in good repair and safe for visitors

Konst och Historia / Art and History


Something About Art and History

Medvetenhet / Awareness


Öka medvetenheten om Nimis // Raise awareness about Nimis

Bli vän med Nimis / Become a Friend of Nimis


We need to reshape our own perception of how we view ourselves. We have to step up as women and take the lead.

17 July, 2020


Education Programmes that lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis nec a odio.

29 June, 2020


Sunt in culpa qui Officia Deserunt mollit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis nec a odio.

5 May, 2020


Fugit, sed quia magni dolores eos qui Ratione

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis nec a odio.

OUR PARTNERS / VÅRA PARTNERS

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more about our Cookie Policy